Werkervaring
bestuursadviseur gedeputeerde

Als bestuursadviseur van gedeputeerde Konst geeft Roos inhoudelijk advies over de portefeuille Ruimte, Economie en Duurzame Energie. Daarnaast begeleid zij hem bij mediaoptredens, schrijft zij toespraken en is verantwoordelijk voor de communicatie rondom Wurkje foar Fryslan (het verdelen van 300 miljoen Nuon-gelden).

Communicatieadviseur Wurkje foar Fryslân

Als communicatieadviseur werkte Roos bij het team Wurkje foar Fryslân van de Provincie. Zij was hier verantwoordelijk voor de communicatie rondom talrijke grote projecten. Wurkje foar Fryslân zet in op het creëren van werkgelegenheid door 300 miljoen euro te investeren in de Friese maatschappij.

Woordvoerder burgemeester Crone

Als woordvoerder begeleide Roos de burgemeester bij mediaoptredens, schreef zij toespraken, redigeerde zij interviews en fungeerde zij als spin in het web bij de meest uiteenlopende onderwerpen. Het wekelijks bijwonen van de collegevergadering en het organiseren van de persconferentie behoorde tot haar taken.

Publiciteitscampagne opzetten

Roos is ingehuurd om Groningen als Energiestad op de kaart te zetten. Er zijn 17 grote projecten geselecteerd uit het Masterplan Energie. Voor deze projecten maakt Roos een communicatieplan en een publiciteitsagenda. Deze stemt ze af met de verschillende betrokken interne en externe partijen en bestuurders. Vervolgens coördineert ze de uitvoering en doet ze de woordvoering.

Discussieleider

Tijdens een inspraakavond was haar taak als discussieleider om verschillende commissies elkaars standpunten te laten horen. Maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod kwam en om te komen tot afspraken voor het komende half jaar.

Lees referentie: De heer van van Dongen, bestuurslid

Ondanks dat sommige BC leden het best wel moeilijk vonden om in de microfoon te vertellen wat hun standpunt was, wist Roos alle aanwezigen op een natuurlijke, speelse wijze te animeren om mee te doen

Trainer/ Coach

Roos is door Trainingsbureau Transpirit ingehuurd om samen met hen de communicatie in het docententeam te optimaliseren. Het docententeam, bestaande uit 25 docenten, doorloopt een proces van intake, training en coaching.

Communicatieadviseur Winkelman & van Hessen

Roos werd via Winkelman & van Hessen, een groot communicatie en PR bureau in Den Haag, door externe klanten zoals BMW-mini, Staalbankiers en Loyens & Loeff ingehuurd voor diverse communicatieopdrachten. Zo organiseerde zij grote personeelsfeesten, zette zij een website, schreef zij communicatieplannen en gaf zij advies over persbeleid.

Communicatieadviseur Wetterskip Fryslan

Als communicatieadviseur en woordvoerder was Roos verantwoordelijk voor de communicatie van grote projecten uit de portefeuille Veiligheid. Advisering van de betrokken bestuurder en perswoordvoering was onderdeel van deze functie. Het organiseren van een groot evenement waar de oplevering van de keermuur in Harlingen werd gevierd behoorde tot haar werkzaamheden.

Lees referentie: De heer Huizing, toenmalig hoofd communicatie

Ik ben zeer tevreden over Roos. Ze heeft mooie resultaten geboekt voor Wetterskip Fryslân. Een groot project was de communicatie rondom de oplevering van de keermuur van Harlingen. Dat heeft ze geweldig gedaan. Alle mogelijke stakeholders zijn door haar op een zeer goede manier betrokken bij dit project. Grote kracht van Roos is dat ze op een zorgvuldig wijze verschillende belangen kan samenbrengen. Ze overziet snel het speelveld doordat ze inhoudelijk goed doorvraagt en analytisch sterk is. Bovendien schakelt ze soepel tussen strategie en operatie. Dat gaat bij Roos in een oogwenk. Naast goede adviezen komt ze ook met concrete oplossingen. Roos is oprecht, open en eerlijk en bovendien een fijn mens om mee samen te werken. Ik zou Roos absoluut inhuren als zelfstandige. Vooral als het gaat om complexe strategische vraagstukken.

Communicatieadviseur gemeente Lemsterland

Roos was in Lemmer drie jaar verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Ook deed zij de woordvoering voor de drie wethouders en de burgemeester. Zij was betrokken bij de crisiscommunicatie en de communicatie rondom de 6 samenwerkingsgemeenten. Het maken van een nieuwe website en de content hiervan beheren deed ze ook.

Deelprojectleider communicatie UWV

Roos was hier verantwoordelijk voor de communicatie rondom het opzetten van een nieuw Klanten Contact Centrum. Het was haar taak de medewerkers die van functie en locatie veranderden zo goed mogelijk te informeren. Hierbij stond zij de pers te woord, organiseerde zij de opening van het KCC en verzorgde zij andere communicatieuitingen.

Woordvoerder burgemeester Wallage

Roos was ruim drie jaar woordvoerder van de burgemeester van Groningen. Eerst drie jaar van Jacques Wallage en daarna van Peter Rehwinkel. Zij deed de perswoordvoering, schreef toespraken, deed de voorbereiding van publieke bijeenkomsten en adviseerde op communicatief gebied. Ook het schrijven van voorwoorden, het maken van het burgerjaarverslag en het voorbereiden van de B&W persconferentie behoorde tot haar taken.

Lees referentie: Dhr. Jacques Wallage, toenmalig burgemeester

 

Roos is ruim drie jaar mijn woordvoerder geweest. Dat heeft ze heel goed gedaan. De kracht van Roos is dat ze bijzonder goed kan luisteren en secuur inschat wat nodig is. Ze is responsief op een beschaafde, terughoudende en openhartige manier. Met twee academische titels op zak is Roos ook verbluffend praktisch. Ondanks mijn ruime ervaring met media heeft ze mij regelmatig waardevol en verstandig geadviseerd in complexe zaken. Haar profiel is breder dan alleen woordvoerder. Ze kan zaken goed analyseren en zorgvuldig de kansen en risico’s in kaart brengen. Ze is buitengewoon geïnteresseerd in hoe zaken lopen. Roos is zeer energiek en gemotiveerd en bovenal een plezierig mens om mee samen te werken. Ik zou haar zonder enige twijfel weer inzetten. Zeker als er in korte tijd veel moet gebeuren zoals grootschalige campagnes of de communicatie rondom een ingewikkelde reorganisatie.

Journalist

Als redacteur, verslaggever en verwerker werkte Roos bij Het Nieuws van SBS6 en Hart van Nederland mee aan het nieuws. Zij monteerde binnenlandse en buitenlandse nieuwsitems en interviewde Anouk, Oscar Hammerstein en anderen. Ook heeft zij een nieuwe internet nieuws afdeling helpen opzetten.